Skip to main content

fietscontrole dag

Praktische informatie voor leerkrachten van de Anne Frank school

wat gaan we doen?

Op maandag 6 november organiseren we een fietscontrole dag bij jou op school. Deze lesactiviteit bestaat uit drie onderdelen; een fietscontrole, een verkeersquiz en een fietsvaardigheid spel. Tijdens deze dag worden de fietsen van leerlingen gecontroleerd op mankementen/ontbrekende onderdelen én voeren we kleine reparaties uit. Daarnaast brengen we het fietsbezit en fietsgebruik van de leerlingen in kaart door middel van een enquête. Deze lesactiviteit maakt leerlingen bewust van het belang van een veilige fiets en geeft de school inzicht in het fietsgebruik en fietsbezit van de leerlingen. De fietscontrole dag is geschikt voor groep 4 t/m 8.

Uitleg onderdelen

Een les duurt 50 minuten. Bij de start van elke les krijgen leerlingen een korte instructie over de verschillende onderdelen. Vervolgens worden drie groepen gemaakt die verdeeld worden over de onderdelen. Elk onderdeel duurt ongeveer 15 minuten. Alle leerlingen kunnen aan elk lesonderdeel meedoen, ook leerlingen die geen eigen fiets hebben of niet met hun fiets naar school komen.

fietscontrole (1)

De fietsen van de leerlingen worden gecontroleerd aan de hand van een checklist met 15 controlepunten. Hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste onderdelen van de fiets. Kleine reparaties worden, indien mogelijk, direct uitgevoerd. Als de fiets in orde is, wordt de leerling beloond met een OK-sticker. Is de fiets niet in orde, krijgt de leerling advies hoe dit opgelost kan worden. Daarnaast stellen we een aantal vragen aan de leerlingen over fietsbezit en fietsgebruik.

fietsvaardigheid spel (2)

De leerlingen oefenen verschillende vaardigheden in een spelvorm op de fiets. Een docent, stagiaire of (verkeers)ouder van de school begeleidt de leerlingen bij dit onderdeel.

verkeersquiz (3)

Bij dit onderdeel doen leerlingen mee aan een verkeersquiz waarmee een leuke prijs te winnen is. Een docent, stagiaire of (verkeers)ouder begeleidt de leerlingen bij dit onderdeel.

Hoe maken we er samen een geslaagde dag van?

WAT REGELT DE SCHOOL?

 • Aanleveren – 50 minuten – rooster voor 5 of 6 groepen.

 • Informeren docenten, leerlingen en ouders/verzorgers over de lesactiviteit.

 • Leerlingen voorafgaand aan de fietscontrole dag stimuleren met hun fiets naar school te komen.

 • Beschikbaar stellen van het schoolplein voor de fietscontrole dag.

 • Begeleiden van leerlingen naar de lesactiviteit op het schoolplein.

 • Regelen 2 begeleiders voor het fietsvaardigheid spel en de verkeersquiz.

WAT REGELT BREED ACTIEF?

 • Verstrekken informatiebrief voor ouders die gebruikt kan worden door de school.

 • Regelen alle benodigde materialen voor de lesactiviteit.

 • Uitvoeren van fietscontroles

 • Afnemen enquetes fietsbezit en fietsgebruik bij leerlingen.

 • Instrueren begeleiders van de school over hun rol bij het fietsvaardigheid spel en de verkeersquiz.

 • Terugkoppelen resultaten van de fietscontrole en het onderzoek in een rapportage aan de school.

Wij kijken uit naar een leerzame dag voor alle leerlingen

Heb je vragen of wil je meer informatie?

© 2023 Veilig Leren Fietsen

×