Skip to main content

VEILIG LEREN FIETSEN
OP SCHOOL

Fietsprogramma voor het primair onderwijs in Den Haag

lesprogramma

Veilig Leren Fietsen is een programma voor praktische verkeers- en fietseducatie voor alle leerlingen in het Haags primair onderwijs. Het programma bestaat uit 3 modules, de basismodule fietsvaardigheid, module verkeersplein en de module fietscontrole dag. Het programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag en uitgevoerd door Breed Actief.

BASISMODULE FIETSVAARDIGHEID

De basis van Veilig Leren Fietsen is de module fietsvaardigheid. Tijdens deze module krijgen leerlingen fietsles van hun gymdocent op het schoolplein. Het doel is leerlingen in een verkeersvrije omgeving spelenderwijs te leren fietsen én hun fietsvaardigheid te bevorderen, zodat leerlingen vertrouwd en zelfverzekerd raken op de fiets. De module is geschikt voor alle groepen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

12
Deelname speciaal onderwijs
79
Deelname basisonderwijs
9
Deelname speciaal basisonderwijs

module

verkeersplein

De module verkeersplein is een keuzemodule. In samenspraak met de school wordt een maatwerk verkeersplein ontworpen. Vervolgens wordt op het schoolplein een permanent verkeersplein met verschillende verkeerssituaties en verkeersborden aangelegd. Leerlingen kunnen op het plein in een verkeersvrije omgeving, lopend of op de fiets, de basisvaardigheden van het verkeer aanleren. Een verkeersplein is geschikt voor groep 1 t/m 6.

module

fietscontroledag

De module fietscontrole dag is een keuzemodule. Deze dag bestaat uit meerdere onderdelen; een fietscontrole, een verkeersquiz en een fietsvaardigheidparcours. Tijdens deze lesactiviteit worden de fietsen van leerlingen gecontroleerd op mankementen/ontbrekende onderdelen én voeren we kleine reparaties uit. Daarnaast brengen we het fietsbezit en fietsgebruik van de leerlingen in kaart door middel van een enquête. Deze lesactiviteit maakt leerlingen bewust van het belang van een veilige fiets en geeft de school inzicht in het fietsgebruik en fietsbezit van de leerlingen. Deze module is geschikt voor groep 4 t/m 6.

De gemeente Den Haag maakt Veilig Leren Fietsen sinds 2009 financieel mogelijk

De gemeente Den Haag investeert structureel in het programma om fietsvaardigheid en verkeersinzicht bij leerlingen in het primair onderwijs te bevorderen. Én vindt het daarbij belangrijk dat alle leerlingen de kans krijgen veilig en zelfverzekerd te leren fietsen in het verkeer. Jaarlijks nemen circa 9000 leerlingen deel aan het programma.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Welke scholen kunnen meedoen?

Alle scholen in het Haags primair onderwijs kunnen zich aanmelden voor het programma Veilig Leren Fietsen.

Wie geeft de fietslessen?

De gymdocent van de school is verantwoordelijk voor de fietslessen, eventueel in combinatie met groepsleerkrachten.

ZIJN ER DEELNAME VOORWAARDEN?

Ja, deze voorwaarden nemen we tijdens een oriënterend gesprek door met de school. De deelname voorwaarden worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die door de school, de gemeente Den Haag en Breed Actief wordt ondertekend. De samenwerking wordt voor een periode van minimaal 2 schooljaren aangegaan.

wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten voor deelname aan het programma verbonden. Veilig Leren Fietsen wordt volledig bekostigd door de gemeente Den Haag.

hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden via de contactgegevens op deze website. Na jouw aanmelding maken we telefonisch een afspraak voor een oriënterend gesprek.

over ons

Breed Actief levert een combinatie van producten, diensten en services op het gebied van praktische verkeers- en fietseducatie voor het onderwijs. Met het programma Veilig Leren Fietsen bieden wij al 15 jaar een uniek en beproefd lesprogramma op basis van een – alles in één – pakket. Binnen dit programma regelen wij fietsen, verkeersmaterialen, de lesmethode, goed beveiligde mobiele opslag en optioneel een verkeersplein. Hierdoor kunnen scholen onbezorgd aan de slag met praktische verkeers- en fietseducatie.

Ben je enthousiast en wil je meer informatie?

© 2023 Veilig Leren Fietsen

×