Skip to main content

NOODLE TIKKERTJE

Doel van de activiteit:

Leerlingen proberen elkaar te tikken op de fiets met een zachte buis.

vaardigheden

– Leren fietsen met één hand aan het stuur.
– Om je heen leren kijken op de fiets
– Snelheid leren aanpassen op de fiets.

situatieschets

Maak met pylonen een vierkant vak van 15 x 15 meter en pas, afhankelijk van de fietsvaardigheid van de leerlingen, de grootte van het vak aan. Maak buiten het spelvak fietsparkeerstrepen met stoepkrijt.

benodigd materiaal

– 5 fietsen of meer
– 4 pylonen
– 1 noodle
– stoepkrijt

organisatie

aandachtspunten

– Probeer met de noodle de andere fietsers te tikken.
– De tikker probeert zoveel mogelijk fietsers te tikken in een bepaalde tijd.
– Als je getikt bent ga je naar de fietsparkeerstreep en geef je de fiets door aan degene die staat te wachten.
– Doorstromen op basis van het ‘4 = teveel’ principe. Zodra de 4e fietser af is dan mag de eerst getikte fietser weer meedoen.
– Je mag niet met de noodle op het hoofd tikken.

differentiatie

– Voeten tijdens het spel op de grond wel of niet toestaan
– Het spelvak vergroten of verkleinen
– Spelen met twee tikkers/noodles

×